JUMEDIA MONT D.O.O.
Podgorica

Radio D

Izvršni direktor i urednik Mladen Milutinović

radiod@t-com.me

www.radioddplus.com

PIB 02266148

Osnivači: Mladen Milutinović, Podgorica, 50%

Slavica Jovanović, Podgorica, 25%

Vojin Jovanović ( mldb ) , Podgorica, 25%

Povezana lica:

Dejan Ražnatović i Ljiljana Martinović, koji su vlasnici firme M.D.COMPANY d.o.o., Podgorica, PIB 02338629

Dejan Ražnatović, 50% M.D.COMPANY D.O.O.

Ljiljana Martinović, 50% M.D.COMPANY D.O.O.