M.D.COMPANY D.O.O.
Podgorica

Radio D plus

Izvršni direktor Ljiljana Martinović

Ovlašćeni zastupnik/urednik Mladen Milutinović

radiod@t-com.me

www.radioddplus.com

PIB 02338629

Osnivači: Dejan Ražnatović, Podgorica 50%

Ljiljana Martinović, Podgorica 50%

Povezana lica:

Mladen Milutinović , Slavica Jovanović i Vojin Jovanović ( mldb ), koji su vlasnici firme Jumedia Mont d.o.o., Podgorica, PIB 02266148

Mladen Milutinović - 50 % Jumedia Mont d.o.o.

Slavica Jovanović - 25% Jumedia Mont d.o.o.

Vojin Jovanović ( mldb ) – 25% Jumedia Mont d.o.o.